Türkiye'de Kürtaj Fiilen Yasak!

Gündem 13:40 | 19 Ekim 2016

Türkiye'de yasal olarak kürtaj yaptırılmasında bir engel bulunmasa da, yapılan araştırmalar kürtajın uygulanmasının engellendiğini gösteriyor.

Kadir Has Üniversitesi toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları merkezi tarafından ekim ayında yayımlanan araştırmaya göre, Türkiye'de hizmet veren 431 devlet hastanesinden sadece 34'ünde isteğe bağlı kürtaj hizmeti fiili olarak veriliyor.

Araştırmaya göre, 431 devlet hastanesinden sadece yüzde 7.8'i yasal 10 haftaya kadar olan gebelikleri isteğe bağlı olarak sonlandırıyor, kürtaj hizmeti veriyor. Yani 81 ilden 53'ünde isteğe bağlı olarak kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi yok.

Araştırma yapılan 431 devlet hastanesinin yüzde 78'i ise  ancak tıbbi bir zorunluluk varsa kürtaj hizmeti veriyor. Devlet hastanelerinden % 11,8'i kadın doğum bölümleri bulunmasına rağmen kürtaj hizmeti vermiyor. Araştırmaya göre, iletişime geçilen 431 hastaneden %1,4'ü ise kürtaj yapıp yapmadıkları konusunda bir dönüş yapmamış.

null

Hastanelerin yasal sınırlar içinde kürtaj hizmeti verip vermedikleri bölgelere göre de değişiyor. Örneğin Batı Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde 1,462,4442 doğurganlık çağında kadın bulunmasına rağmen, bu bölgelerde isteğe bağlı olarak kürtaj servisi veren devlet hastanesi yok.

Kürtaj Türkiye'de, 1983 yılında yürürlüğe giren 2827 No’lu Nüfus Planlaması Yasası ile serbest hale gelmişti. Yasaya göre, 10 haftaya kadar olan gebeliklerin isteğe bağlı olarak kürtajla sonlandırılmasına izin veriliyor.